Bestyrelsen

Forsamlingshusets utrættelige krigere

Bestyrelsen for Ajstrup Forsamlingshus består af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Efter seneste generalforsamling februar 2020 er bestyrelsen konstitueret således:

Per Mandrup, formand, formand@ajstrup-forsamlingshus.dk
Henrik Mathorne, kasserer, kasserer@ajstrup-forsamlingshus.dk
– Michael Vinter, udlejningsansvarlig, ajstrupforsamlingshus@hotmail.com
– Morten Pedersen
– Signe Tang Elgaard
– Anders W. Rasmussen
– Anders Emil Rasmussen

Suppleanter:
– Ole Albrechtsen
– Knud Ricardy Sørensen