Bestyrelsen

Forsamlingshusets utrættelige krigere

Bestyrelsen for Ajstrup Forsamlingshus består af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Efter seneste generalforsamling februar 2018 er bestyrelsen konstitueret således:

– Britta Kjeldsen, formand, formand@ajstrup-forsamlingshus.dk og udlejningsansvarlig, udlejning@ajstrup-forsamlingshus.dk
– Dorthe Gisselmann, kasserer, kasserer@ajstrup-forsamlingshus.dk
– Morten Pedersen
– Henrik Mathorne
– Uffe Jensen 
– Anne Gram Skjoldager
– Michael Vinter

Suppleanter:
– Ole Albrechtsen
– Knud Ricardy Sørensen