Bestyrelsen

Forsamlingshusets utrættelige krigere

Bestyrelsen for Ajstrup Forsamlingshus består af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Efter seneste generalforsamling februar 2018 er bestyrelsen konstitueret således:

- Britta Kjeldsen, formand, formand@ajstrup-forsamlingshus.dk og udlejningsansvarlig, udlejning@ajstrup-forsamlingshus.dk
- Dorthe Gisselmann, kasserer, kasserer@ajstrup-forsamlingshus.dk
- Morten Pedersen
- Henrik Mathorne
- Uffe Jensen 
- Anne Gram Skjoldager
- Michael Vinter

Suppleanter:
- Ole Albrechtsen
- Knud Ricardy Sørensen