Aktuelt

 

15. JUNI: Generalforsamling 2021 Ajstrup Forsamlingshus  

Udskudt til 15/6 kl. 19.30
Ajstrup Forsamlingshus indkalder herved sine medlemmer og interesserede til ordinær generalforsamling.
På grund af forsamlingsforbud osv. har bestyrelsen vedtaget at skubbe generalforsamlingen fra den sidste
tirsdag i februar til tirsdag den 27/4 kl. 19.30. Generalforsamlingen afholdes i Ajstrup Forsamlingshus,
Norsmindevej 40, 8340 Malling. Tilmelding er ikke nødvendig
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag (sendes skriftligt til formanden 8 dage før ved forslag og 14 dage før ved
vedtægtsændringer).
5. Orientering om foreningens budget.
6. Fastsættelse af næste års kontingent.
7. A: Valg til bestyrelsen (2-årig periode). På valg er: Knud Ricardy Stenhøj, Ole Albrechtsen, Signe Tang
Elgaard og Per Mandrup.
Signe Tang Elgaard og Per Mandrup genopstiller.
B: Valg af 2 suppleanter (1-årig periode).
C: 2 revisorer (1-årig periode).
D: 1 revisorsuppleant (1-årig periode)
8. Eventuelt.
Husk coronapas
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Ajstrup Forsamlingshus
PS. For at lette bestyrelsens kommunikation til medlemmerne vil vi gerne have en mailadresse, så vi kan
sende nyhedsbreve ud. Årets kontingent på 300 kr. kan indbetales på konto: 6116 4900002014. Mærk
venligst indbetaling med navn eller adresse eller på MobilePay 9528XA 
 

26. JUNI 2021: Kulturhistorisk cykeltur, Norsminde Fjord  

Vi gentager succesen fra sidste år og tilbyder igen i år en guidet kulturhistorisk cykeltur rundt om Norsminde Fjord. Som sædvanlig er det Michael Vinter, der er arkæolog, der står for turen, hvor han formidler udvalgte aspekter af områdets historie fra jægerstenalderen og op til i dag. Turen er på ca. 20 km.
Vi holder en frokostpause undervejs. Medbring mad og drikke.
Mødested: Foran Ajstrup Forsamlingshus kl.11.
Pris: 75 kr. for ikke medlemmer og 50 kr. for medlemmer af forsamlingshuset, Mobilpay 9528xa. Betalingen gælder som tilmelding.

24. JUNI 2021: BRÆTSPILSAFTEN

Torsdag den 24/6 kl. 19.00 er der igen brætspil i forsamlingshuset.
Torsdag d. 24/6 har vi indbudt Thomas fra figurspils foreningen Tinsoldaten i Aalborg, der kommer og viser spilsystemet DBA (De Bellis Antiquitatis) og opsætter et spil fra De Puniske krige mellem Rom og Kartago.
Der er selvfølgelig også mulighed for at spille andre spil.
Der kan både købes kaffe, the, sodavand mv.
Entreen er gratis for medlemmer af forsamlingshuset og 20 kr. for ikke medlemmer. 
Husk der kræves coronapas. 

20 SEPTEMBER 2020: SVAMPETUR

Kom med til den første svampetur til Fløjstrup skov. Vi mødes ved Ajstrup Forsamlingshus og kører derefter i mindre grupper til Fløjstrup Strand P-plads, for at finde hvad skoven kan byde på. Vi vil lede efter både spiselige og ikke-spiselige svampe. Husk praktisk tøj/fodtøj, en kurv og gerne en svampebog. Efter turen, som tager ca. 1,5 time tager vi tilbage til Forsamlingshuset, hvor vores kyndige svampe-eksperter være behjælpelige med identifikation og vi kan få en kop kaffe m.m.
Tilmelding foregår ved at trykke “deltager” her på eventen og sende en mail til: awr@Midttrafik.dk
Max. deltagere er 25 personer.

Pris: 50 kr. 

19/9, 22/10, 19/11 og 17/12. 2020 : BRÆTSPILSAFTEN

VI GENTAGER SUCCESEN MED BRÆTSPILSAFTEN

 

Bliv millionær for en aften eller gør Mars beboeligt! Kom til brætspilsaften i Ajstrup Forsamlingshus med kyndig vejledning af lokal brætspilsentusiast. Der kan både købes kaffe, the, sodavand mv.

 

Spillene startes op kl. 19.00 og vi spiller frem til kl. 22.00.

 

Entreen er kun 20 kr. Børn under 15 gratis. Tilmelding ikke nødvendig. 

 

 

SKAL CORONAKRISEN TAGE FORSAMLINGSHUSET?

Skal Coronakrisen tage vores forsamlingshus?

Ajstrup Forsamlingshus har i over hundrede år været samlingspunkt for dit lokalområde. Uanset om du er medlem eller ej, så er du velkommen her til foredrag, julefest, fællesspisning og loppemarkeder, og du kan leje huset til store fester.   

Et forsamlingsforbud rammer et forsamlingshus hårdt. Coronakrisen har bragt husets ellers velbalancerede økonomi i knæ. Udlejninger er blevet aflyst, arrangementer med indtægt forhindret. I Ajstrup Forsamlingshus går alle indtægter til faktiske omkostninger og vedligeholdelse. Dele af udgifterne var til stede, selvom huset har været uden forsamlinger, og fordi økonomien er så lille, falder vi under bagatelgrænsen for hjælpepakker. Men for os er Ajstrup Forsamlingshus ikke en bagatel.

Vi har brug for din hjælp! Små som store beløb har betydning, ligesom indmeldelser i foreningen Ajstrup Forsamlingshus er yderst velkomne.

Donationer kan indbetales på Mobilepay 9528xa.

Indmeldelser i foreningen Ajstrup Forsamlingshus kan ske via vores hjemmeside eller via mobilepay 9528xa, hvor man under ”Tilføj kommentar” skriver ”Kontingent”. Kontingentet for resten af året er blot 150 kr.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Ajstrup Forsamlingshus

 

20 AUGUST 2020: BRÆTSPILSAFTEN

VI GENTAGER SUCCESEN MED BRÆTSPILSAFTEN

 

Bliv millionær for en aften eller gør Mars beboeligt! Kom til brætspilsaften i Ajstrup Forsamlingshus med kyndig vejledning af lokal brætspilsentusiast. Der kan både købes kaffe, the, sodavand mv.

 

Spillene startes op kl. 19.00

 

Entreen er kun 20 kr. Børn under 15 gratis. Tilmelding ikke nødvendig. 

 

 

27. JUNI 2020: KULTURHISTORISK CYKELTUR

Kulturhistorisk cykeltur, Norsminde Fjord (20 km)
Michael Vinter er guide på en ca. 20 km cykeltur rundt om Norsminde Fjord, hvor han formidler udvalgte aspekter af områdets historie fra jægerstenalderen og op til i dag.
Vi holder en frokostpause undervejs. Medbring mad og drikke.

Mødested: Foran Ajstrup Forsamlingshus kl.11.
Pris: 50 kr/næse på Mobilpay 9528xa. Gælder også som tilmelding.

 

 

11 JUNI 2020: BRÆTSPILSAFTEN

VI GENTAGER SUCCESEN MED BRÆTSPILSAFTEN

 

Bliv millionær for en aften eller gør Mars beboeligt! Kom til brætspilsaften i Ajstrup Forsamlingshus med kyndig vejledning af lokal brætspilsentusiast. Der kan både købes kaffe, the, sodavand mv.

 

Spillene startes op kl. 19.00

 

Entreen er kun 20 kr. Børn under 15 gratis. Tilmelding ikke nødvendig. 

 

 

17 OG 18 APRIL: AFLYSNING AF BRÆTSPILSARRANGEMENT

 

25. FEBRUAR 2020 19.30: GENERALFORSAMLING

MØD OP OG VÆR MED TIL AT GØRE EN FORSKEL I LOKALSAMFUNDET

Som altid er der generalforsamling sidste tirsdag i februar (i år d. 25/2), hvor alle er velkommen.

Der skal bruges to nye bestyrelsesmedlemmer, så mød op og vær med til at gøre en forskel i lokalsamfundet.

Hilsner fra Bestyrelsen i Ajstrup Forsamlingshus

 

25. FEBRUAR 19.30: GENERALFORSAMLING

MØD OP OG VÆR MED TIL AT GØRE EN FORSKEL I LOKALSAMFUNDET

Som altid er der generalforsamling sidste tirsdag i februar (i år d. 25/2), hvor alle er velkommen.

Der skal bruges to nye bestyrelsesmedlemmer, så mød op og vær med til at gøre en forskel i lokalsamfundet.

Hilsner fra Bestyrelsen i Ajstrup Forsamlingshus

 

AFLYST grundet for få tilmeldinger

29 DECEMBER: JULETRÆSFEST

AJSTRUP FORSAMLINGSHUS HOLDER LIV I DEN GAMLE TRADITION OG INVITERER TIL JULETRÆSFEST

5. juledag
29. december 2019
Kl. 14.00-17.00

Tag ungerne under armen og kom til en hyggelig eftermiddag med sanglege, dans om juletræet, julemand og godter.

Kaffe og kage mm kan købes til rimelige priser. Hver familie medbringer 1 stk. julepynt pr. person til at hænge på træet.

Bindende tilmelding nødvendig på tlf. 25384505 eller mail:   ajstrupforsamlingshus@hotmail.com senest 15. december 2019.

Pris pr. familie kr. 75,00 betales ved tilmelding via Mobilepay til Dorthe tlf. 60560136.

Julehilsner fra Bestyrelsen i Ajstrup Forsamlingshus

Photo by Barry Plott from Pexels

 

11. DECEMBER kl 19.30 :  FOREDRAG
"HADZAERNE - Vores nulevende forfædre?"

Så er der igen foredrag i Ajstrup forsamlingshus, og endnu en  gang har vi fundet en fantastisk forsker og foredragsholder.

Thea Skaanes er virklighedens Indiana Jones inden for Antropologi. Igennem sin forskning og aldeles unikke feltarbejde, har hun bla. gennemgået initieringsritualet og beskrevet hidtil ikke beskrevne ritualer hos Hadza stammen og herved skabt nybrud i vor viden om mennesket.

Hadzaerne er en nulevende gruppe jæger-samlere, som har evolutionsforskernes helt store bevågenhed. I evolutionsforskningen anses hadzaerne for at give et ”vindue til fortiden”, og forskningsresultater omkring deres livsstil bliver præsenteret som udtryk for menneskets grundlæggende design. 

Antropolog og ph.d. Thea Skaanes, som er museumsinspektør på Moesgaard Museum, har i sin forskning arbejdet med hadzaerne. Hun har kortlagt trossystemer, personforståelse og dyre-menneskerelationer, og hvordan de kommer til udtryk i ritualer. Hendes seneste forskning handler om ting som konkret udtryk for sjælelige forbindelser på tværs af generationer og gennem tid.

Vi vil i foredraget bl.a. høre om en hadzaerne, hvor og hvordan de bor, og hverdagen som jæger-samler. Men vi vil også se på nogle forskningsresultater og teorier, der er udviklet i forbindelse med forskning med hadzaerne, og nogle af Theas egne forskningsresultater vil også blive fremlagt. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål både under og efter foredraget.

 

Entre: 50,- kr. (kontant eller mobilepay)

 

 

12 DECEMBER: BRÆTSPILSAFTEN

VI GENTAGER SUCCESEN MED BRÆTSPILSAFTEN

 

Bliv millionær for en aften eller gør Mars beboeligt! Kom til brætspilsaften i Ajstrup Forsamlingshus med kyndig vejledning af lokal brætspilsentusiast. Der kan både købes kaffe, the, sodavand mv.

 

Spillene startes op kl. 19.00

 

Entreen er kun 20 kr. Børn under 15 gratis. Tilmelding ikke nødvendig. 

 

 

2. NOVEMBER: LOPPEMARKED

SÅ ER DER IGEN LOPPEMARKED I AJSTRUP FORSAMLINGSHUS

Hvem ved, måske du finder lige nøjagtig det, som du går og mangler blandt alle de mange loppesager? Vi garanterer i hvert fald, at der er noget for enhver smag på efterårets loppemarked. Der vil være salg af kaffe, te og sodavand og det sædvanlige store udvalg af hjemmebagte boller og kager.

Loppemarkedet åbner kl. 10.00 og lukker kl. 14.00

Har du lopper du vil af med, kan du ringe og aftale nærmere med Britta på tlf. 25 38 45 05 (aften og weekend). Vi modtager ikke længere store møbler, hårde hvidevarer, gamle computere eller Lademanns leksikon.

 

 

10. OKTOBER: BRÆTSPILSAFTEN

VI GENTAGER SUCCESEN MED BRÆTSPILSAFTEN

 

Bliv millionær for en aften eller gør Mars beboeligt! Kom til brætspilsaften i Ajstrup Forsamlingshus med kyndig vejledning af lokal brætspilsentusiast. Der kan både købes kaffe, the, sodavand mv.

 

Spillene startes op kl. 19.00

 

Entreen er kun 20 kr. Børn under 15 gratis. Tilmelding ikke nødvendig. 

17 og 18 APRIL: AFLYSNING AF BRÆTSPILSARRANGEMENT