Om os

"En praktisk og hyggelig bygning" siden 1908

Ajstrup Forsamlingshus er fra 1908, hvor huset blev bygget med det overordnede formål at:

"tilvejebringe en praktisk og hyggelig bygning, der hovedsagelig skal benyttes til møder, gymnastik, husflid, selskabelige sammenkomster samt foredrag.”

Gymnastik og husflid er ikke just kerneaktiviteter for huset i dag, men resten af beskrivelsen passer sådan set meget godt. Huset fungerer således stadig som lokalt festlokale og skaber rammer for aktiviteter som madklubber, loppemarked og julefest.

Forsamlinghuset bliver drevet af lokale, frivillige kræfter og er afhængig af medlemsbidrag og udlejningsindtægter. Du kan læse mere om bestyrelsen her.

Nedenfor kan du se et par billeder fra husets lange historie. Billederne er venligst stillet til rådighed af Beder Malling Egnsarkiv