Bliv medlem

Bliv del af et lokalt fællesskab og få lejefordele

Hvis du støtter Ajstrup Forsamlingshus, støtter du et stykke levende lokalhistorie, der siden 1908 har lagt hus til flere generationers familiefester og lokale arrangementer.

Du får samtidig kontante fordele ved leje af forsamlingshuset. Lejen er nemlig lavere for medlemmer - du kan se de forskellige priser under udlejningssiden.

Som medlem kan du samtidig booke lokalerne 3 år frem i tiden (mod 2 år normalt).

Kontingentet koster kr. 300,- årligt og dækker hele husstanden, ved indmeldelse efter 1/7 er kontingentet kr. 150,-.

Årets kontingent på 300 kr. kan indbetales på konto: 6116 4900002014. Mærk venligst indbetaling med navn eller adresse eller på MobilePay 6679RV

Send også gerne en mail til  ajstrupforsamlingshus@hotmail.com så vi kan sende dig de gældende vedtægter.