Udlejning – første udkast

Da denne side er under oprettelse er nedenstående udlejningskalender ikke fuldt opdateret.

Hvis du er interesseret i at leje Ajstrup Forsamlingshus, kan du kontakte Britta på tlf. 25384505, og høre nærmere om muligheden for leje.

Varighed af lejemål

Ved weekendleje løber lejeperioden fra fredag kl. 1500 til søndag kl. 1600, medmindre andet aftales. Ved leje på hverdage og helligdage aftales lejeperiodens varighed i hvert enkelt tilfælde.

Priserne for leje af Ajstrup Forsamlingshus er følgende:

Leje fra mandag til onsdag udgør kr. 400 for medlemmer og kr. 1.000 for ikke medlemmer. Ønsker du at leje forsamlingshuset på en hverdag kan du leje huset til medlemspris første gang du lejer huset.
For leje i weekends, dvs. fredage, lørdage og søndage, samt helligdage betales kr. 2.950.

For medlemmer med mindst 3 års medlemskab reduceres lejebetalingen for leje i weekends og på helligdage til kr. 2.100. Ekstra timer kan tilkøbes for kr. 150,- pr. time eller kr. 1.000,- pr. døgn.

Ved leje betales depositum, som uanset lejeperiodens tidspunkt og varighed udgør kr. 1.000.